KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÖEHDOT

Pyydämme sinua huomioimaan verkkosivujemme käyttöä koskevat yleiset ehdot, jotka olemme laatineet sinua varten ja sinun omaa suojaasi varten. Kiitämme ymmärryksestäsi.

1. Henkilötiedot

Huomaathan juridisen menettelytapamme tietosuojakysymyksissä.

2. Käyttöehtojen päivitykset

Käynnissä olevien teknisten ja oikeudellisten uudistusten vuoksi, meidän tulee muuttaa ja tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot ajoittain. Tarkastathan siksi aina verkkosivuilla käydessäsi, milloin viimeisin versio on ladattu. Viimeisin päivitys on tehty huhtikuussa 2012.

3. Tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet

Kaikki sisältö sivuillamme mukaan lukien, mutta ei rajoittuen yksinomaan, tekstiin, kuviin, grafiikoihin, ääni- ja videotallenteisiin on meidän yksinomaista omaisuuttamme, ellei vastakkaista ole nimenomaisesti osoitettu. (Otathan huomioon tässä yhteydessä lausunnon hyperlinkeistä kohdassa kolme.) Tätä tekijänoikeudella suojattua sisältöä voidaan käyttää ilman ilmeistä lupaa yksityiseen, julkiseen tai kaupalliseen käyttöön (lataukset, jäljennökset jne.). Oikeudet käännöksiin tai muuhun editointiin tai sisällön käsittelyyn voidaan tehdä vain ennalta sovitulla Beiersdorf Oy:n luvalla.

Minkä tahansa Beiersdorfin rekisteröidyn tuotemerkin tai logon luvaton käyttö tai väärinkäyttö ei ole sallittua.

Huomaathan, että millä tahansa tekijänoikeuden tai muiden immateriaalioikeuksien rikkomisella voi olla rikos- tai siviilioikeudellisia seurauksia.

4. Vastuunrajoituslauseke

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain sen maan asukkaille, jonka valitsit alkuvalikosta www.niveamen.com sivuilla ja se noudattaa juuri sen maan paikallisia lakeja. Tämän sivun materiaalit, mukaanlukien tuotteet, palvelut ja tiedot, eivät välttämättä ole oikeudellisesti soveltuvia muissa maissa. Kaikkia tuotteita, palveluita ja tarjouksia näillä sivuilla koskevat kyseisen maan lait. Ole hyvä ja vieraile sivuilla www.niveamen.com ja valitse sijaintisi, jotta sinut ohjataan oikeille sivuille.

Sivuston sisällön laadinnassa on huomioitu tarkkuudella kaikki laillisuuskysymykset. Siitä huolimatta, emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta niiden ajankohtaisuudesta, täsmällisyydestä tai laadusta.

Tämä sivusto sisältää hyperlinkkejä toisille muiden palveluntuottajien sivustoille. Beiersdorf Oy ei ole tietoinen kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä ja eikä ota vastuuta mistään niiden laittomasta sisällöstä tai takaa niiden lainmukaisuutta eikä vastaa mistään muustakaan niiden sisältämästä rikkomuksesta. Kuitenkin Beiersdorf Oy tulee viipymättä poistamaan minkä tahansa linkin tai sisällön, jos sen tietoon tulee, että se on voimassaolevien lakien vastainen.
Tämä sivusto on suunniteltu antamaan yleistä informaatiota, eikä siten korvaa lääketieteellisiä tai asiantuntijan ohjeita. Saadaksesi sellaisia ohjeita, ole hyvä ja ota yhteyttä lääkäriin tai muuhun asiantuntijaan tarpeesi mukaan. Beiersdorf Oy ei ota vastuuta mistään teoista, jotka on tehty tämän sivuston sisältämien tietojen perusteella.

Tämän verkkosivuston käyttö ja tietojen lataaminen on käyttäjän omalla vastuulla. Beiersdorf Oy ei vastaa mistään vahingosta, erityisesti tiedostojen lataamiseen liittyen, eikä käyttäjän laitteistolle tai ohjelmistolle aiheutuvista vahingoista, jotka ovat tällaisen toiminnan seurausta. Vastuu tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta on kuluttajan omalla vastuulla.

5. Poissulkeva sopimusehto

Jos mikä tahansa näiden ehtojen lauseke tulee lainkäyttöalueella laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muiden sopimusehtojen sitovuus ja täytäntöönpanokelpoisuus sillä lainkäyttöalueella säilyy muuttumattomana.

Jos haluat ilmoittaa lainrikkomuksista verkkosivuillamme, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Beiersdorf Oy
Puutarhakatu 53
20100 Turku
Suomi
Puh. +358 (2) 4103 200
Fax. +358 (2) 4103 270